Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement. Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnementen.

Duo-lezen

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

DUO-lezen is een variant op niveau-lezen met het doel elkaar in tweetallen te stimuleren om sneller en beter te gaan lezen. De collectie leesboeken bevat van iedere titel 2 exemplaren.

Wensen m.b.t. de niveaus kun je doorgeven. Niet ieder boek boven niveau M4 heeft een AVI aanduiding.

In een collectie leen je 1 boek per leerling.

De uitleentermijn is standaard 12 weken.


Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5

Themalijn

  • begrijpen en toepassen
  • inleven en waarderen

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven