Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement. Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnementen.

Thema leescollectie ‘Engelse leesboekjes 9 – 12 jaar’

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

Engels lezen moeilijk voor kinderen? Valt misschien best mee. Woorden als game, sneaker, tablet, smartphone, en laptop kennen ze allemaal. Vanaf groep 7 is Engels zelfs een verplicht vak.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen graag in Engelse boeken willen lezen. Het is leuk en leerzaam om te doen. Handig bij het gamen en het bekijken van filmpjes op YouTube. Bovendien een mooie basis als ze na groep 8 naar de middelbare school gaan,

Deze collectie (ca. 35 titels) bevat diverse lees- en informatieve boekjes uit verschillende series en op verschillende leesniveaus. De boekjes bevatten ofwel een kort verhaal of informatie over onderwerpen als fruit, steden, regenwouden, Nederland, water, gezondheid en steden.

Uitleentermijn: 6 weken

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5

Beschikbaar in de periode:

Schooljaar 2019-2020 is de collectie nog beschikbaar in:

week 20-26

Themalijn

  • begrijpen en toepassen
  • inleven en waarderen
  • verhalen en cultuur

Kerndoelen

  • kerndoel 16 Engelse taal; woordenschat