Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement. Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnementen.

Thema leescollectie 'Samenlezen groep 3 en 4'

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

Samenleesboeken bevatten teksten op een eenvoudig leesniveau, afgewisseld met teksten op een iets hoger leesniveau. Zo kan een beginnende lezer met de hulp van een meer ervaren lezer al heel snel een echt verhaal lezen. De beginnende lezer leert zo veel over de uitspraak, intonatie en leestempo. De wissel tussen de twee lezers kan op dezelfde pagina plaatsvinden, of per alinea of pagina.
Samenleesboeken bieden afwisseling tijdens het lezen en stimuleren leesplezier, tekstbegrip en woordenschatontwikkeling.
De collectie bevat ongeveer 25 titels in tweevoud.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4

Beschikbaar in de periode:

Schooljaar 2019-2020 is de collectie nog beschikbaar in:

week 20-26

Themalijn

  • inleven en waarderen
  • verhalen en cultuur

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven