Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement. Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnementen.

Film en boek 'Kind van de Gruffalo, Het'

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

Het kind van de Gruffalo wordt gewaarschuwd voor de Grote Gevaarlijke Muis met zijn geschubde staart, vurige ogen, grote snuit en zijn snorharen van ijzerdraad. Dus NIET alleen het grote, donkere bos in! Maar als papa Gruffalo diep in slaap is, kan de kleine Gruffalo haar nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ze gaat stiekem op weg en kruist het pad van menig dier, behalve dat van de Grote Gevaarlijke Muis. Zou dit dier wel echt bestaan?
De collectie bevat de Nederlands gesproken dvd (27 minuten) en 25 exemplaren van het prentenboek. Zitten er meer kinderen in de klas? Reserveer dan tijdig extra exemplaren op de groepspas.

Uitleentermijn: 6 weken

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2


Schooljaar 2020-2021 is de collectie beschikbaar in:

week 35-41
week 44-50
week 12-20
week 22-28

Kerndoelen

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk
  • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed