Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement. Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnementen.

Schrijvers collectie 'Slee, Carry - groep 4 en 5'

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

Carry Slee schrijft boeken die voor kinderen heel herkenbaar zijn. Ze spelen zich af op school of in het gezin. In haar boeken voor de allerjongsten spelen belangrijke gebeurtenissen in een gezin, dieren en de seizoenen een grote rol.
Een groot aantal van haar boeken is bekroond door de Kinder- en Jonge Jury.
De collectie bevat een selectie van titels (in tweevoud) voor groep 4 en 5.

De uitleentermijn is 6 weken.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4


Schooljaar 2020-2021 is de collectie beschikbaar in:

week 35-41
week 12-20
week 22-288

Themalijn

  • inleven en waarderen

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven