Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€1,30 per leerling per jaar (teldatum aantal leerlingen 1 oktober lopend jaar, factuur wordt januari daaropvolgend verzonden).
Contactinformatie
Mevrouw Heidi de Jonge
T 0113 562626
E h.dejonge@bibliotheekoosterschelde.nl

Locatie
Specialist Jeugd en Jongeren, Bibliotheek Oosterschelde

Bibliotheek Oosterschelde: abonnement primair onderwijs

Aanbieder: Bibliotheek Oosterschelde

Het schoolabonnement houdt in een groepspas, bibliotheekbezoek groep 3 bijvoorbeeld Keepvogel of Mannetje Jas (in overleg met leesconsulent over datum en inhoud), bibliotheekbezoek groep 7 bijvoorbeeld Biebexpeditie (in overleg met leesconsulent over datum en inhoud) en drie keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

Groepspas
Elke groep ontvangt een eigen groepspas die de leerkracht in zijn beheer houdt. Deze groepspas houdt in: 30 boeken per pas per keer lenen, de leentermijn is 6 weken en 6 weken verlengen, een schooljaar lang geen boete, zelf boeken uitzoeken, reserveren en lenen kan bij elke bibliotheek en bibliobus in Zeeland (maximaal 5 boeken per pas).

Je vindt een uitgebreide beschrijving van de abonnementen Bibliotheek Oosterschelde bij het tabblad ABONNEMENTEN.


Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8


Bijzonderheden:

Het abonnement is geldig voor één schooljaar.