Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen gebruik maken van producten en diensten van Bibliotheek Oosterschelde en van de Onderwijsbibliotheekdienst.

Via deze website vind je de totale dienstverlening in één gezamenlijk overzicht zodat je gemakkelijk kan vinden wat de bibliotheek jouw kinderen te bieden heeft. Bibliotheek Oosterschelde en de Onderwijsbibliotheekdienst kennen ieder een eigen abonnementsvorm. Er wordt ook apart gefactureerd.

Kindercentrapas Bibliotheek Oosterschelde

KC pas voor het lenen van materialen bij de bibliotheek/bibliobus in de buurt.  Het kindercentrum houdt de pas in zijn beheer.

  • 30 boeken per pas per keer
  • de uitleentermijn is 6 weken, 6 weken verlengen
  • een schooljaar lang geen boete
  • zelf boeken uitzoeken
  • reserveren en uitlenen kan bij elke bibliotheek en bibliobus in Zeeland
    (max. 5 boeken per pas)

Het kindercentrum is verantwoordelijk voor de materialen. Per abonnement kunnen gratis maximaal 2 meeleespassen gekoppeld worden.

Abonnement Onderwijsbibliotheekdienst

Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Zeeland die gebruik willen maken van de dienstverle­ning van de Onderwijsbibliotheekdienst (OBD) geldt een abonnement per schooljaar. Abonnementsgeld schooljaar 2016-2017: € 30,- per locatie

Met een abonnement Onderwijsbibliotheekdienst kun je collecties lenen.

De leentarieven staan vermeld bij de beschrijvingen op deze website. Je kunt de materialen afhalen in een bibliotheek of bibliobus in de buurt.